Deze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Als u geen browser-instellingen wijzigt, gaat u akkoord met de voorwaarden.

Ik begrijp het!

Deelnemersvoorwaarde LSW

Bij inschrijving is het mogelijk om te overwegen om jouw scouts wel/niet naar de LSW te laten gaan. Om de scouts aan de LSW te laten deelnemen, heeft de LSW organisatie deelnemersvoorwaarden opgesteld. (Actualiteiten onder voorbehoud. Op de website van de LSW vind je de meest actuele deelnemersvoorwaarden: https://lsw.scouting.nl/deelnemers/deelnemersvoorwaarden). Deze kun je hier lezen:

 • 1. Inschrijving
  Inschrijving vindt plaats op ploegbasis, door het invullen van het inschrijfformulier via de website http://sol.scouting.nl. Inschrijving vindt plaats door een volwassen contactpersoon per ploeg. De contactpersoon is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens. Om te kunnen inschrijven moeten alle jeugddeelnemers via de eigen groep lid zijn van Scouting Nederland. Inschrijven betekent dat (de wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer akkoord gaat met deze deelnemersvoorwaarden. Per omgaande wordt een e-mail verzonden met een bevestiging van de inschrijving.
  Inschrijving van de ploeg moet plaatsvinden binnen 10 dagen na afloop van de RSW, zoals opgegeven door de regio-coördinator. Daarna vervalt het recht op deelname van de ploeg en behoudt de LSW organisatie zich het recht voor om de plaats aan een andere regio toe te kennen.
  Een ploeg moet uit minimaal 5 en mag uit maximaal 7 personen bestaan. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn of een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, worden van deelname uitgesloten.
 • 2. Deelnemersbijdrage
  De deelnemersbijdrage bedraagt €45 euro per deelnemer. Dit levert de volgende deelnemersbijdragen op per ploeg:
  • 5 personen €225
  • 6 personen €270
  • 7 personen €315
  In dit bedrag is begrepen: voeding vanaf het ontbijt op zondag tot en met de lunch van maandag, een LSW badge en T-shirt, kampeervoorzieningen en een volledig activiteiten-aanbod.
 • 3. Verzorging en gezondheid
  We gaan voor de voeding uit van een normaal voedingspakket en eventueel eenvoudige dieetaanpassingen. Moeten we extra kosten maken voor medicijnen of een bijzonder dieet, dan komen deze, na overleg, voor rekening van de (wettelijk vertegenwoordiger van de) jeugddeelnemer. Dieetwensen dienen uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de LSW op het inschrijfformulier te worden aangegeven.
  Is de gezondheid van de jeugddeelnemer (lichamelijk en/of geestelijk), het gebruik van medicijnen of een speciaal dieet zodanig, dat wij vraagtekens hebben bij deelname aan de LSW, dan kan het organisatieteam de jeugddeelnemer van deelname uitsluiten. Wijzigingen in de gezondheidstoestand die van belang kunnen zijn, moeten gedurende het hele traject direct worden doorgegeven aan het organisatieteam, door middel van een actualisatie van het inschrijfformulier (via Scouts Online). Door met deze deelnemersvoorwaarden akkoord te gaan geeft de (wettelijk vertegenwoordiger van) de jeugddeelnemer toestemming voor spoedeisende hulp.
 • 4. Verzekeringen
  Als lid van Scouting Nederland valt een jeugddeelnemer onder de WA- en ongevallenverzekering van Scouting Nederland. Deze verzekering is secundair; dat betekent: aanvullend op de eigen WA- en ongevallenverzekering. Dit betekent dat altijd eerst de eigen verzekering aangesproken wordt en in tweede instantie een beroep gedaan kan worden op de verzekering van Scouting 
Nederland.
 
Er zit geen annuleringsverzekering in de deelnemersbijdrage. Een (wettelijk vertegenwoordiger van een) jeugddeelnemer moet die zelf afsluiten. De organisatie van de LSW of Scouting Nederland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van jeugddeelnemers tijdens de LSW.
 • 5. Betaling
  De betaling van het deelnemersgeld dient direct bij inschrijving via IDEAL te geschieden.
 • 6. Annulering
  Deelname aan de LSW kan tot 10 dagen voor aanvang van de LSW kosteloos. Indien wordt geannuleerd binnen 10 dagen voor aanvang van de LSW dan wordt de volledige deelnemersbijdrage in rekening gebracht.
 • 7. Roken, alcohol, drugs
  Gedurende de LSW zijn gebruik en bezit van alcohol, rookwaren en drugs verboden.
 • 8. Beeldmateriaal
  De organisatie van de LSW heeft het recht om beeldmateriaal dat tijdens de LSW is gemaakt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming van de deelnemer. Dit geldt ook voor beeldmateriaal dat door de jeugddeelnemer is overgedragen aan de organisatie. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van deelnemers kunnen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. een verzoek ter verwijdering van materiaal indienen indien een deelnemer prominent op media, beheerd door de LSW, zichtbaar is en het daar niet mee eens zijn. De media kunnen worden verwijderd worden of de deelnemer kan onherkenbaar gemaakt worden.
 • 9. Normen en waarden
  Wanneer andere deelnemers en/of medewerkers zich ernstig storen aan het gedrag van iemand en zich belemmerd voelen in hun LSW beleving is er sprake van aanstootgevend gedrag. De projectleiding behoudt zich het recht voor om jeugddeelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de LSW. Zij dienen opgehaald te worden door hun ouders/verzorgers. Deze deelnemer(s) kan/kunnen vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage.
 • 10. Kooktoestellen
  Indien er een onveilige situatie wordt aangetroffen zal de organisatie er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de deelnemers alsnog gebruik kunnen maken van hun gasinstallatie. Indien ondeugdelijke gasslangen, gasklemmen of drukregelaars worden aangetroffen zullen deze door de organisatie vervangen worden door nieuwe exemplaren. Hiervoor zullen vervangingskosten (€15,- ) in rekening gebracht worden. Het organisatieteam beoordeelt of een gasinstallatie deugdelijk is. Hierover is geen discussie mogelijk.
 • 11. Uitslag
  De uitslag zoals deze wordt uitgesproken op de laatste dag van de LSW is leidend. Hierover is geen correspondentie mogelijk.
 • 12. Tot slot
  Voorts is het huishoudelijk reglement van de vereniging Scouting Nederland onverminderd van kracht. Dit reglement is te vinden op www.scouting.nl. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de projectleiding.

 

Aftellen tot de...

RSW 2018 14.04.2018 09:00

Kalender

No events

Facebook